TÌM KIẾM VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
STT Tiêu đề Số văn bản Cơ quan ban hành Tình trạng hiệu lực Số lần xem
1 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước 41/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Còn hiệu lực 3278
2 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 45/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Còn hiệu lực 1709
3 Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 32/2017/TT-BTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Còn hiệu lực 2721
4 Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 39/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Còn hiệu lực 2580
5 Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 44/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Còn hiệu lực 2465
6 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 106/2011/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực 2306
7 Luật An toàn thông tin mạng 86/2015/QH13 Quốc hội Còn hiệu lực 2322
8 Luật Tiếp cận thông tin 104/2016/QH13 Quốc hội Còn hiệu lực 7563