TÌM KIẾM NHÀ THẦU


STT Tên nhà thầu Danh sách nhân sự Giấy phép ĐKKD Email Website Điện thoại FAX
1 Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT Chi tiết
2 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Thắng Chi tiết 044492 02437845888 02437845887
3 Công ty cổ phần tư vấn EBIT Chi tiết 0104896479 0243232118 024.32321991
4 Công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin FPT Chi tiết 0104128565 04.35626000/2210 04.3514366
5 Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất Chi tiết 0300520578 024.337163914 024.337163914
6 Công ty cổ phần công nghệ thông tin Đông Nam Á Chi tiết 0102454468 024.35683369 024.35690529
7 Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT Chi tiết 0301447426 08.54123400 08.54108801
8 Trung tâm chính phủ điện tử Chi tiết 08048137 08048299
9 Công ty cổ phần truyền thông số 1 Chi tiết 0100233174 024.39765086 024.9765123
10 Công ty cổ phần đầu tư CITC Chi tiết 0105589738 02466862089