Đang xử lý....

TÌM KIẾM HỌC VIÊNSTT Tên học viên Môn học CMND Ngày sinh Nguyên quán
1 Nguyễn Vũ Cường
 • Giám sát thi công
 • Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT
 • Lập và quản lý dự án
011706126 14-09-1973 Hà Nội
2  Đoàn Thụy Anh
 • Lập và quản lý dự án
011732832 15-03-1974 Hà Nội
3  Lưu Lan Thảo
 • Lập và quản lý dự án
012835032 05-08-1981 Thái Bình
4  Nguyễn Quý Tú
 • Giám sát thi công
011836827 13-04-1976 Hà Nội
5 Bạch Ngọc Bảo Quang
 • Lập và quản lý dự án
191 511 374 20-12-1983 Thừa Thiên Huế
6 Ban Bảo Chung
 • Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT
Hà Giang 20-10-1982 073 061 521
7 Ban Bảo Chung
 • Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT
073 061 521 20-10-1982 Hà Giang
8 Bành Đức Minh
 • Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT
 • Lập và quản lý dự án
182149165 22-10-1979 Nghệ An
9 Bành Lê Vân Anh
 • Lập và quản lý dự án
250623291 05-09-1984 Bình Định
10 Bành Quang Huy
 • Giám sát thi công
023922302 22-09-1984 Hồ Chí Minh
11 Bành Quốc Hữu
 • Giám sát thi công
371071425 20-02-1981 Kiên Giang
12 Bế Đức Hiếu
 • Lập và quản lý dự án
013367559 19-12-1981 Cao Bằng
13 Bế Hải Triều
 • Giám sát thi công
 • Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT
 • Lập và quản lý dự án
250454352 01-10-1976
14 Bế Ích Giang
 • Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT
080386771 24-11-1974 Cao Bằng
15 Bế Ngọc Dũng
 • Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT
080371593 22-12-1972 Cao Bằng
16 Bùi Ánh Dương
 • Giám sát thi công
 • Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT
 • Lập và quản lý dự án
013341022 22-02-1978 Thanh Hóa
17 Bùi Anh Lâm
 • Giám sát thi công
 • Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT
 • Lập và quản lý dự án
145072115 18-08-1981 Hưng Yên
18 Bùi Cao Bằng
 • Giám sát thi công
 • Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT
 • Lập và quản lý dự án
273092711 08-09-1968 Nam Định
19 Bùi Công Dân
 • Lập và quản lý dự án
011764730 14-03-1971 Hải Dương
20 Bùi Công Hải
 • Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT
012898869 11-06-1977 Nam Định