TÌM KIẾM DỰ ÁNSTT Mã dự án Tên dự án Nhóm dự án Chủ đầu tư Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc dự kiến
<< < 1 2 3 4
31 THH-TTTV-2014-2018-024 Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình Ngành BHXH Nhóm B Văn Phòng BHXH Việt Nam 2014 2015
32 THH-TTTV-2015-2018-023 Cải tạo nâng cấp phòng máy chủ và hệ thống mạng tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực và Chi cục Dự trữ Nhà nước Nhóm B Cục Công nghệ thông tin 2016 2016
33 THH-TTTV-2011-2018-025 Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT và phần mềm dùng chung của Hội Nông dân Việt Nam Nhóm B Văn Phòng Trung ương hội Nông dân Việt Nam 2012 2015