TÌM KIẾM ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI


STT Mã đơn vị Tên đơn vị
<< < 1 2 3 4 5 > >>
21 STTTT-ĐĂCLĂK Sở thông tin và truyền thông tỉnh Đắk Lắk
22 STTTT-ĐB SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐIỆN BIÊN
23 STTTT-DONGNAI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
24 STTTT-DONGTHAP SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỒNG THÁP
25 STTTT-GIALAI Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
26 STTTT-HAGIANG SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
27 STTTT-HATINH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH
28 STTTT-HAIDUONG Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương
29 STTTT-HAIPHONG Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Hải Phòng
30 STTTT-HAUGIANG Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang