ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI > THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên đơn vị: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẠC LIÊU


Mã đơn vị: STTTT-BACLIEU

Địa chỉ: Số 04, đường Phan Đình Phùng, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0781.3942236

Fax: 0781.3942.555

Email: stttt@baclieu.gov.vn

Website: http://stttt.baclieu.gov.vn

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :