ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI > THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên đơn vị: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẮC KẠN


Mã đơn vị: STTTT-BACKAN

Địa chỉ: Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạ

Điện thoại: 0209.3810198

Fax: (0209) 3871064

Website: sott.tt@backan.gov.vn

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :