ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI > THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên đơn vị: Sở Thông Tin và Truyền Thông,Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Mã đơn vị: STTTT-BRVT

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính - Chính trị, số 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 064.3.512.228

Fax: 0643512224

Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn

Website: sotttt.baria-vungtau.gov.vn

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :