ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI > THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên đơn vị: Sở thông tin và Truyền thông Bắc Giang


Mã đơn vị: STTTT-BACGIANG

Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204.3555996

Fax: 0204.3555995

Email: banbientap_stttt@bacgiang.gov.vn

Website: stttt.bacgiang.gov.vn

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :