ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI > THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh


Mã đơn vị: STTTT-HCM

Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 835202727

Fax: (84-8) 35 202424

Email: stttt@tphcm.gov.vn

Website: http://www.ict-hcm.gov.vn

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :