ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI > THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội


Mã đơn vị: STTTT-HANOI

Địa chỉ: 185 Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 024.35123536

Fax: 024.37366617

Email: stttt@ict-hanoi.gov.vn

Website: http://ict-hanoi.gov.vn

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :