TÌM KIẾM ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI


STT Mã đơn vị Tên đơn vị
1 2 3 4 5 > >>
1 STTTT-HANOI Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
2 STTTT-HCM Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh
3 CUCTHH Cục Tin Học Hóa
4 STTTT-HANAM Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam
5 BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông
6 STTTT-ANGIANG Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
7 STTTT-BACGIANG Sở thông tin và Truyền thông Bắc Giang
8 STTTT-BRVT Sở Thông Tin và Truyền Thông,Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
9 STTTT-BACKAN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẮC KẠN
10 STTTT-BACLIEU SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẠC LIÊU