CƠ SỞ ĐÀO TẠO > THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên CSDT: Trung tâm Chính phủ Điện tử


Tên tiếng anh: E - Government Center

Tên viết tắt: EGOVC

Địa chỉ: Số 6 - Chùa Một Cột - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 080 48137

Fax: 080 48299

Email: nhquoc@mic.gov.vn

Website: http://www.egovc.gov.vn

Đại diện: Nguyễn Hữu Quốc

Giấy phép ĐKKD: Số 890/QĐ-BTTTT ngày 13/06/2008

Các lĩnh vực hoạt động chính:
1. Chủ trì xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu các dự án công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử; tham gia xây dựng quy chế hướng dẫn cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về các dự án công nghệ thông tin; tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công nghệ thông tin cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; 2. Chủ trì xây dựng và quản lý, vận hành Phòng kiểm thử các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử thông qua các hoạt động đánh giá, kiểm tra chất lượng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin; 3. Đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên và thông suốt các hệ thống kiểm thử; cung cấp dịch vụ kiểm thử các giải pháp công nghệ thông tin; cấp chứng nhận phù hợp chất lượng cho các giải pháp công nghệ thông tin; 4. Tham gia thực hiện chương trình kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo sự phân công của Cục trưởng; 5. Tham gia xây dựng và báo cáo Cục trưởng định kỳ công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin định hướng xây dựng Chính phủ điện tử; 6. Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, thẩm định đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin trong đầu tư khác theo sự phân công của Cục trưởng; 7. Tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển giao giải pháp kỹ thuật, công nghệ, chuyển giao quy trình ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu; 8. Tham gia các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế có liên quan tới lĩnh vực hoạt động của Trung tâm; 9. Tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu qua các hình thức đào tạo trực tiếp, từ xa hoặc trực tuyến qua mạng Internet.

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :