CƠ SỞ ĐÀO TẠO > THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên CSDT: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn


Tên tiếng anh: Vietnam - Korea Friendship Information Technology College

Tên viết tắt: SP UNICER CITY

Địa chỉ: Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3962378

Fax: 0511.3962976

Email: webmaster@viethanit.edu.vn

Website: http://viethanit.edu.vn

Đại diện: Phí Đắc Hải

Giấy phép ĐKKD: Quyết định số 2150/QĐ-BGDĐT, ngày 03/5/2007

Các lĩnh vực hoạt động chính:
- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin gồm 11 chuyên ngành: Hoạt hình máy tính; Cơ sở dữ liệu; Mạng máy tính; Lập trình máy tính; Tin điện tử; Thiết kế cơ tin; Thiết kế kiến trúc điện toán; Đồ họa máy tính; Thương mại điện tử; Quảng cáo và quan hệ cộng đồng; Quản trị thông tin marketing; - Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, công nhân kỹ thuật bậc cao đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân ở trong nước, ngoài nước; - Liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường Đại học, Cao đẳng trong nước và quốc tế nhằm tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng theo những chuyên ngành cụ thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép; Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm; - Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :