CƠ SỞ ĐÀO TẠO > THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên CSDT: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông


Tên tiếng anh: Information and Communications Training Center

Tên viết tắt: ICTC

Địa chỉ: Tầng 8 - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3.5 565 033/ Máy lẻ 33

Fax: 999999

Email: ict.training.center@gmail.com

Website: http://www.ictc.niics.gov.vn

Đại diện: Phạm Quý Dương

Giấy phép ĐKKD: 1246/QĐ-BTTTT ngày 20/08/2008

Các lĩnh vực hoạt động chính:
Nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật, phổ biến, truyền bá kiến thức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 2. Tổ chức đào tạo sau đại học (khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép) theo các lĩnh vực nghiên cứu của Viện; 3. Tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin và truyền thông, tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn; 4. Tổ chức biên soạn các giáo trình, tài liệu, tư liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến, truyền bá kiến thức về thông tin và truyền thông; 5. Tổ chức các hội nghị, hội thảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin và truyền thông; 6. Là đầu mối của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin và truyền thông và nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin và truyền thông; 7. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo qui định của pháp luật và phân cấp của Viện trưởng; 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông giao.

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :