CƠ SỞ ĐÀO TẠO > THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên CSDT: Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin


Tên tiếng anh: Advising and Supporting Center for Evaluating the Effectiveness of IT Investment

Tên viết tắt: TTTV

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà VNTA- Cục Viễn Thông đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-4-3792 5030

Fax: +84-4-3792 5031

Email: anhdh@mic.gov.vn

Website: http://tuvancntt.gov.vn

Đại diện: Đào Hải Anh

Giấy phép ĐKKD: Quyết định số 193/QĐ-BTTTT ngày 10/02/2009

Các lĩnh vực hoạt động chính:
1) Tham gia nghiên cứu, đề xuất, triển khai các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển nghiệp vụ đầu tư và quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thôn tin trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội; 2) Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ quá trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; 3) Thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, tiềm năng và cơ hội đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong và ngoài nước; 4) Tổ chức xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; thực hiện liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ phát triển nghiệp vụ đầu tư trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật; 5) Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư; hướng dẫn, tư vấn trong từng giai đoạn của dự án đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; 6) Tư vấn lập dự toán chi phí, lập định mức, đơn giá, xác định giá trị các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý dự án đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; 7) Tư vấn xây dựng kế hoạch đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, trợ giúp tìm hiểu chính sách, quy định của pháp luật về đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam; 8) Phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; 9) Trung tâm được cung cấp các dịch vụ có thu, bao gồm: tư vấn pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin; tư vấn trong các giai đoạn của quá trình đầu tư ứng dụng CNTT; tư vấn lập dự toán chi phí, lập định mức, đơn giá, xác định giá trị các sản phẩm, dịch vụ CNTT; dịch vụ đào tạo, phát triển nghiệp vụ và tư vấn đánh giá hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT cùng các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; 10) Được chủ động phát triển các hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, nhằm tạo thêm các nguồn thu khác để mở rộng và phát triển sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :