TÌM KIẾM CÁ NHÂNSTT Tên Cá nhân CMND Ngày sinh Nguyên quán
1 Cao Xuân Đức 012151892 Hải Hưng
2 Đặng Văn Nam 012153065 24-10-1989
3 Đào Kim Định 010029221 Hải Hưng
4 Đỗ Lập Hiển 111715129 05-10-1983 Hà Nội
5 Lê Hùng Dũng 9865235 12-07-1978
6 Lê Thị Hoài 43243243423 20-04-1978
7 Lê Thị Thúy Vân 456732345 09-11-1987
8 Lê Trọng Luân 168450652 02-06-2018 Hà Nam
9 Lê Văn Tám 356985745 12-12-1989
10 Lê Xuân Hào 163560978 12-02-1988
11 Lưu Văn Tín 695365426 09-11-1987
12 Mai Thùy Ngân 111827889 11-10-1978 Hà Nội
13 Nguyễn Quốc Toàn 033080000039 01-10-1980 Hưng yên
14 Nguyễn Thành Long 589652356 03-12-1981
15 Nguyễn Văn Hào 325986548 12-06-1988
16 Nguyễn Văn Hoành 265845623 26-09-1989
17 Nguyễn Văn Toàn 978475869 06-12-1989
18 Tạ Minh Đức 145035314 Hưng Yên
19 Trương Như Quốc Bảo 1574447441 02-07-2018
20 Trương Như Quốc Bảo 1111111111111 02-05-2018 sdgsg
21 Vũ Thanh Hà 012145953 12-04-1980 Hà Nội