Giới thiệu

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức đầu xuân 2018

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức đầu xuân 2018 (Mic.gov.vn) - Sáng nay (21/2/2018), Bộ TT&TT tổ chức cuộc gặp mặt đầu Xuân với sự tham dự của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng các lãnh đạo Bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Bộ.

Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ƯDCNTT07-12-2015

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (MIC)07-12-2015

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (MIC) Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :