Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP tháng 1

22/01/2018

Thực hiện quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT, Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT gửi thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT thời gian tới của Trung tâm

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT gửi thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT  thời gian tới của Trung tâm cụ thể như sau:

STT

Bộ môn

Thời gian

Học phí

Giảng viên dự kiến

1

Lập và quản lý dự án

Từ ngày 8/1 .đến ngày 12/1/2018

 

2.500.000đ/HV

Đào Hải Anh
Đỗ Ngoc Vĩnh
Nguyễn Trung Hòa
Lê Nhât

Đỗ Thị Thảo Hiền

Quách Hồng Trang

Lê Tiến Dũng
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Nguyễn Quang Hưng
Bùi Mai Lam
Vũ Thanh Hà
Phạm Chung Hiếu
Đặng Tùng Anh
Trần Thị Thùy Dương
Lê Tuấn Đạt

Tạ Minh Đức

Vũ Mạnh Hùng

Lê Anh Tuấn

Trần Mai Hoan

2

Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

Từ ngày 15/1 đến ngày 19/1/2018

 

2.500.000đ/HV

3

Giám sát thi công

Từ ngày 22/1 đến ngày 24/1/2018

1.500.000đ/HV


 

Địa điểm: Tại Hà Nội.

Thời gian học cụ thể như sau:

-         Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h45

-         Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h15 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT sẽ liên tục  mở các lớp tiếp theo trong thời gian tới. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể liên hệ và đăng ký trước.

         Mọi thắc mắc xin liên hệ, trao đổi: Anh Đỗ Hoàng Anh Tuấn – ĐT: 094.359.8833, Chị Trần Mai Hoan – ĐT: 090.475.1268, Anh Nguyễn Đức Tiến – ĐT: 090.228.4074, trong và ngoài giờ hành chính. (Số cố định:  04.3792 5030,  Fax: 04.3792 5031).