Tin tức - sự kiện

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước

15/01/2018

(Mic.gov.vn) - Để đánh giá thực trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin giúp xây dựng Chính phủ điện tử. Ngày 18/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. Theo đó, đối tượng đánh giá là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tin Khác
1 2 3 4 5 > >>
Chuyên gia ICT quốc tế bàn thảo sâu về chiến lược ICT cho châu Á - TBD và toàn cầu
Đã có nguyên tắc định hướng về ICT cho đô thị thông minh ở Việt Nam
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ về triển khai hoạt động ứng dụng CNTT trong năm 2018