VĂN BẢN PHÁP QUY / THÔNG TIN CHI TIẾT

Tiêu đề: Luật Tiếp cận thông tin

Số văn bản: 104/2016/QH13

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội

Ngày ban hành: 06-04-2016

Ngày kết thúc:

Ngày hiệu lực: 06-04-2016

Tình trạng hiệu lực: Văn bản còn hiệu lực

Video Clip
Hinh ảnh

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :