VĂN BẢN PHÁP QUY / THÔNG TIN CHI TIẾT

Tiêu đề: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Số văn bản: 106/2011/NĐ-CP

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Ngày ban hành: 24-11-2011

Ngày kết thúc:

Ngày hiệu lực: 01-01-2012

Tình trạng hiệu lực: Văn bản còn hiệu lực

Video Clip
Hinh ảnh

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :