VĂN BẢN PHÁP QUY / THÔNG TIN CHI TIẾT

Tiêu đề: Luật An toàn thông tin mạng

Số văn bản: 86/2015/QH13

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Ngày ban hành: 19-11-2015

Ngày kết thúc:

Ngày hiệu lực: 01-07-2016

Tình trạng hiệu lực: Văn bản còn hiệu lực

Video Clip
Hinh ảnh

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :