may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 3, 21/11/2017 - 13:38

Tin tức - Sự kiện - Tin t?c chi ti?t

Hội thảo tổng kế 05 năm thực hiện NĐ 64/2007/NĐ-CP và tập huấn quản lý đầu tư ƯDCNTT KV miền nam

05/10/2012

Ngày 28/9/2012, tại Trà Vinh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP giai đoạn 2007 - 2012 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị định, đồng thời, đề xuất các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Ô. Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ TTTT phát biểu chỉ đạo
 
Tham gia tại hội nghị có ông Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,  Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh, đại diện các Bộ Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch - Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư liên quan thuộc 25 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.
 
Sau 5 năm thực hiện Nghị định 64 của Chính phủ cho thấy hầu hết các cơ quan đã cố gắng triển khai các nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được như sau:
 
- Đã triển khai ban hành các văn bản pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, cải tiến quy trình nghiệp vụ. 59% Bộ, cơ quan ngang Bộ, 36,5% các tỉnh/thành phố trực thuộc TW đã ban hành văn bản quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan. Khoảng 90% các đơn vị tại Trung ương và địa phương đã trang bị hệ thống thư điện tử.
 
- Nhiều văn bản cấp cao quy định trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước đã được ban hành.
 
- Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính gia tăng; các cơ quan đã chú trọng xây dựng các mạng LAN đạt tỷ lệ 100%, xây dựng mạng diện rộng (WAN) của Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt 64%, tỉnh/thành phố trực thuộc TW đạt 60%.
 
- Mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) đã hoàn thành triển khai giai đoạn 2, kết nối tất cả các cơ quan Trung ương, các Bộ, ngành, tỉnh/thành phố trên toàn quốc.
 
- Các cơ sở dữ liệu (CSDL) về văn bản quy phạm pháp luật, CSDL về thủ tục và biểu mẫu hành chính tại Bộ, các cơ quan ngang Bộ đạt tỷ lệ 95%, tỉnh/ thành phố trực thuộc TW 62%. Các tỉnh/thành phố tập xây dựng một số CSDL chung, đóng vai trò then chốt cho việc cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước tại địa phương: CSDL thống kê kinh tế - xã hội, CSDL về y tế, giáo dục,… Các Bộ, ngành, địa phương đã cung cấp các nội dung thông tin cơ bản trên trang/Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình.
 
- Tổng số dịch vụ công (DVC) trực tuyến tại các Bộ, ngành đạt 3.471 dịch vụ (trong đó, số lượng DVC trực tuyến mức độ 1, 2 là 3.437 dịch vụ, chiếm 99%, số lượng DVC mức độ 3, 4 là 34 dịch vụ chiếm 1%). Tổng số DVC trực tuyến tại các tỉnh/thành phố trực thuộc TW là 95.839 dịch vụ (trong đó số lượng DVC trực tuyến mức độ 1, 2 là 95.002 chiếm tỷ lệ 99,1%, số lực DVC mức độ 3,4 là 837 dịch vụ, chiếm 0,9%.
 
Thảo luận tại hội nghị
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước còn tồn tại nhiều hạn chế như: hạ tầng, cơ sở xuống cấp; nguồn ngân sách cho ứng dụng CNTT hạn chế; nhiều nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử của các cơ quan vẫn sơ sài; phần lớn các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2; số lượng các dịch vụ mức độ 3 tuy có gia tăng hàng năm nhưng vẫn còn ít; cần bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người đứng đầu cơ quan, cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về CNTT và cán bộ, công chức sử dụng CNTT;…
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT tại địa phương và đề xuất các giải pháp, kiến nghị các nội dung cần chỉnh sửa sau 5 năm thực hiện Nghị định nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trong thời gian tới.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Bộ, ngành địa phương tiếp tục đầy mạnh ứng dụng CNTT và tham mưu các chủ trương chính sách  cho Trung ương và địa phương thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả hơn.

VIDEO CLIP

Get the Flash Player to see this player.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Hỗ trợ