may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 3, 21/11/2017 - 13:34

Tin tức - Sự kiện - Tin t?c chi ti?t

Quy định thẩm quyền phê duyệt và thẩm định dự án đầu tư ƯDCNTT sử dụng nguồn vốn NSNN tại Bình Thuận

15/12/2011

Ngày 29/11/2011, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2566/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền phê duyệt và thẩm định dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1. Về thẩm quyền quyết định đầu tư đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin có mức vốn trên 03 tỷ đồng
- Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông quyết định đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin có mức vốn đến 03 tỷ đồng
- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin có mức vốn đến 05 tỷ đồng
2. Về thẩm quyền quyết định đầu tư đối với nguồn vốn sự nghiệp:
- Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có mức vốn từ 500 triệu đồng trở lên
- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có mức vốn từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng
- Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có mức vốn dưới 500 triệu đồng
- Trường hợp Sở Thông tin và Truyền thông làm Chủ đầu tư các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư
3. Về thẩm quyền thẩm định dự án:
- Các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định đầu tư thì Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối tổ chức thẩm định dự án
- Các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin do Chủ tịch UBND cấp huyền quyết định đầu tư, phòng Tài chính - Kế hoạch là đầu mối thẩm định dự án
- Các dự án do Sở Thông tin và Truyền thông làm Chủ đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông phải lấy ý kiến các cơ quan liên quan để thẩm định dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

VIDEO CLIP

Get the Flash Player to see this player.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Hỗ trợ