may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 3, 21/11/2017 - 13:38

Tin tức - Sự kiện - Tin t?c chi ti?t

Họp hội đồng giám đốc CNTT của Cơ quan Nhà nước tháng 05/2012

07/05/2012

Chiều ngày 07/05/2012, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì buổi họp Hội đồng giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước tháng 5/2012.

 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì buổi họp. 
 
Tại cuộc họp, một số vấn đề đã được đưa ra để xin ý kiến hội đồng như: Phương án phân bổ kinh phí cho dự án công nghệ thông tin theo Quyết định
1605/QĐ-TTg; Xin ý kiến về nội dung sửa đổi Nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Trao đổi về việc triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước; Thảo luận các vấn đề khác do thành viên đề xuất.

Nội dung sửa đổi Nghị định số 102/2009/NĐ-CP được đông đảo các thành viên thảo luận sôi nổi. Theo trình bày của đại diện Cục Ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông, việc sửa đổi Nghị định số 102/2009/NĐ-CP tập trung vào 03 nhóm vấn đề chính:

1. Về trình tự, thủ tục đầu tư:  Sửa đổi theo hướng giảm bớt các thủ tục rườm rà, không cần thiết, không thực sự với đặc thù CNTT nhưng vẫn phải đảm bảo thủ tục chặt chẽ, tránh thất thoát. Nội dung sửa đổi chính bao gồm:

- Sửa đổi quy định về quản lý phần CNTT trong dự án hỗn hợp (trong các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án đầu tư không có xây dựng công trình) theo hướng tùy chọn, có thể tách ra thành một dự án ứng dụng CNTT độc lập hoặc được quản lý như một hạng mục trong dự án hỗn hợp;

- Sửa đổi việc phân loại dự án theo hướng dự án chỉ có 01 loại. Tùy theo tính quy mô, tính chất của dự án mà phân ra thành nhiều giai đoạn khác nhau như Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật;

- Sửa đổi về quy định lập Đề cương và dự toán chi tiết theo hướng Đề cương và dự toán chi tiết chỉ áp dụng đối với vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

-  Sửa đổi quy định về chủ đầu tư theo hướng thêm nội dung người có thẩm quyền đồng thời có thể làm chủ đầu tư;

- Sửa đổi bổ sung nội dung phân cấp đầu tư;

- Sửa đổi theo hướng bỏ bớt một số quy định chưa thực sự cần thiết, chưa thực sự phù hợp với CNTT, làm chậm tiến độ dự án: như bỏ quy định giám sát, đánh giá đầu tư do đã quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP, sửa đổi việc giám sát của cộng đồng, bỏ quy định bắt buộc phải có công tác giám sát khảo sát, chuyển thành tùy chọn và do chủ đầu tư quyết định, bỏ quy định bắt buộc phải có nhật ký khảo sát;

2. Về quản lý chi phí: Sửa đổi theo hướng làm rõ cơ cấu chi phí phù hợp với đặc thù ứng dụng CNTT. Các nội dung sửa đổi chính bao gồm:

- Đề xuất thay đổi cơ cấu chi phí trong Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, đưa các chi phí sau từ chi phí thiết bị sang chi phí xây lắp: Chi phí phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu; Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu, chuẩn hoá phục vụ cho nhập dữ liệu, thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu,..

- Việc xác định giá trị phần mềm nội bộ ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (lập dự án) đơn giản hơn;

- Làm rõ khái niệm chi phí kiểm thử phần mềm là chi phí riêng, dự kiến thuộc trong chi phí tư vấn đầu tư;

3. Về điều kiện năng lực tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT: NĐ 102 quy định điều kiện năng lực của Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT chưa rõ (chưa quy định việc chuyển tiếp năng lực của tổ chức cá nhân trước khi Nghị định 102 có hiệu lực, lập tối thiểu 05 dự án/thiết kế sơ bộ nhóm A, B, C là mỗi nhóm A, B, C tối thiểu 05 dự án hay tổng cộng cả 03 nhóm tối thiểu là 05 dự án,…) . Đề xuất sửa đổi theo hướng tích lũy kinh nghiệm và xét tương đương.

Được biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiến hành các thủ tục thành lập Ban Soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP. Dự kiến trong Quý III/2012, sẽ hoàn thành dự thảo. Dự thảo Nghị định sẽ được xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan và được đăng trên website của Bộ để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Chính phủ.

Nguyễn Hữu Hạnh, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

VIDEO CLIP

Get the Flash Player to see this player.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Hỗ trợ