may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 3, 21/11/2017 - 13:35

Tin tức - Sự kiện - Tin t?c chi ti?t

Khai mạc Hội thảo về Lập Kế hoạch, Quản lý đầu tư ƯDCNTT khu vực phía Bắc tại Bắc Giang

20/12/2011

Ngày 20/12/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo bồi dưỡng, tập huấn về lập kế hoạch, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP khu vực phía Bắc.

Qua thực tế triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, lĩnh vực đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có những điểm rất đặc thù đó là công nghệ thay đổi nhanh chóng, giá thiết bị giảm mạnh theo thời gian, các sản phẩm bàn giao có thể là ít hữu hình và ít quen thuộc so với các loại dự án khác. Do đó, việc vận dụng các quy định về quản lý đầu tư trong các lĩnh vực khác để triển khai đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đều gặp khó khăn, trở ngại.

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, ngày 06/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư  ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đây là một trong ba Nghị định về quản lý đầu tư hiện nay.

Nghị định số 102 được ban hành đã khắc phục  được các vấn đề đặc thù trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực mới, do đó khi triển khai thực tế còn gặp khá nhiều khó khăn.

Để hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ các đơn vị triển khai ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định tổ chức Hội thảo bồi dưỡng, tập huấn về lập kế hoạch, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP khu vực phía Bắc.

Hội nghị tập huấn giúp các đơn vị hiểu rõ các nội dung liên quan về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương đồng thời giải đáp những vấn đề vướng mắc nảy sinh khác trong quá trình triển khai đầu tư ứng dụng CNTT tại các đơn vị.

T�i li?u k�m theo Download

VIDEO CLIP

Get the Flash Player to see this player.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Hỗ trợ