Tên học viên: Bế Đức Hiếu


Số CMND: 013367559

Ngày sinh: 19-12-1981

Nguyên quán: Cao Bằng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Lập và quản lý dự án 19/QĐ-TTTVHT 19/03/2015 19/03/2020