Tên học viên: Bành Lê Vân Anh


Số CMND: 250623291

Ngày sinh: 05-09-1984

Nguyên quán: Bình Định

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Lập và quản lý dự án 37/QĐ-TTTVHT 12/06/2015 12/06/2020