Tên học viên: Bùi Công Hải


Số CMND: 012898869

Ngày sinh: 11-06-1977

Nguyên quán: Nam Định

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT 16/QĐ-TTTVHT 02/04/2014 02/04/2019