Tên học viên: Bành Quốc Hữu


Số CMND: 371071425

Ngày sinh: 20-02-1981

Nguyên quán: Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Lập trình viên

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Giám sát thi công 19/QĐ-TTTVHT-QLĐT-2013 05/07/2013 05/07/2018