Tên học viên: Bành Đức Minh


Số CMND: 182149165

Ngày sinh: 22-10-1979

Nguyên quán: Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Lập và quản lý dự án 46/QĐ-TTTVHT 10/06/2016 10/06/2021
2 Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT 46/QĐ-TTTVHT 10/06/2016 10/06/2021