Tên học viên: Bế Ngọc Dũng


Số CMND: 080371593

Ngày sinh: 22-12-1972

Nguyên quán: Cao Bằng

Trình độ chuyên môn: kỹ sư

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT 64/QĐ-TTTVHT-QLĐT 10/10/2012 10/10/2017