Tên học viên: Bùi Công Dân


Số CMND: 011764730

Ngày sinh: 14-03-1971

Nguyên quán: Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Lập và quản lý dự án 10/QĐ-TTTVHT-QLĐT-2013 23/04/2013 23/04/2018