Tên học viên: Bạch Ngọc Bảo Quang


Số CMND: 191 511 374

Ngày sinh: 20-12-1983

Nguyên quán: Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Lập và quản lý dự án 164/QĐ-CĐVH 13/05/2012 13/05/2017