Tên học viên:  Lưu Lan Thảo


Số CMND: 012835032

Ngày sinh: 05-08-1981

Nguyên quán: Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Lập và quản lý dự án 92/QĐ- CPĐT 28/10/2011 28/10/2016