Tên học viên: Bùi Cao Bằng


Số CMND: 273092711

Ngày sinh: 08-09-1968

Nguyên quán: Nam Định

Trình độ chuyên môn: Đại học

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Lập và quản lý dự án 98a/QĐ-CPĐT 30/11/2011 30/11/2016
2 Giám sát thi công 101/QĐ-CPĐT 12/12/2011 12/12/2016
3 Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT 100a/QĐ-CPĐT 07/12/2011 07/12/2016