Tên học viên:  Nguyễn Quý Tú


Số CMND: 011836827

Ngày sinh: 13-04-1976

Nguyên quán: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Giám sát thi công 100/QĐ-CPĐT 12/12/2011 12/12/2016