Tên học viên:  Đoàn Thụy Anh


Số CMND: 011732832

Ngày sinh: 15-03-1974

Nguyên quán: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Lập và quản lý dự án 92/QĐ- CPĐT 28/10/2011 28/10/2016