may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:30

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Thực hiện gói thầu thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin phân tích và dự báo kinh tế - xã hội”
Phân loại Hợp đồng Số lần xem 1580
Trả lời Hiện nay chưa có quy định riêng về quản lý hợp đồng trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. Do đó, khi ký kết, triển khai hợp đồng trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin cần tuân theo các quy định chung về quản lý hợp đồng như Bộ Luật Dân sự, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn,... Để giải quyết các vướng mắc như đã nêu tại công văn số 30/TTDB-DAHTTT, Quý Trung tâm cần nghiên cứu và tuân theo đúng quy định tại các văn bản nói trên. Nếu còn vướng mắc, Quý Trung tâm có thể hỏi đơn vị chủ trì xây dựng các văn bản nói trên nói trên để được giải đáp.