may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:32

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Những người nào sẽ phải chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố
Phân loại Quản lý chất lượng Số lần xem 1458
Trả lời

1. Việc xác định ai chịu trách nhiệm về sự cố thì việc đầu tiên là cần phải xác định được nguyên nhân gây ra sự cố. Sau khi xác định được nguyên nhân sự cố do ai gây ra thì người gây ra sự cố đó phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại do lỗi của mình gây ra được qui định cụ thể tại Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2. Chủ đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm do việc lựa chọn và quản lý các nhà thầu, thẩm định và phê duyệt thiết kế thi công, quản lý thi công theo. Nếu do chủ đầu tư nghiệm thu không bảo đảm chất lượng làm sai lệch kết quả nghiệm thu, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế gây sự cố thì phải bồi thường thiệt hại.

Nếu phát hiện hành động thông đồng, móc ngoặc để xảy ra sự cố nghiêm trọng thì các chủ thể có liên quan phải chịu trách nhiệm hình sự.