may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:33

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Khảo sát và dự án chung một tài liệu
Phân loại Quản lý dự án Số lần xem 1022
Trả lời

Tại địa phương chúng tôi có một số dự án khi lập dự án thì các đơn vị tư vấn đầu tư thường ký hợp đồng với chủ đầu tư về “công tác khảo sát và lập dự án” chung trong 1 hợp đồng. Trong hợp đồng gồm 02 khoản: chi phí Khảo sát + Chi phí lập dự án.

Hỏi:

1. Việc lập hồ sơ khảo sát và dự án chung có đúng qui trình và có được không hay phải 02 bộ hồ sơ riêng?

2. Công tác khảo sát này có phải là 1 phần việc của công tác lập dự án không ?

Trả lời:

1. Hồ sơ khảo sát phục vụ thiết kế và Báo cáo nghiên cứu khả thi là 02 tài liệu riêng biệt.

2. Ngày 01/7/2011 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 993/QĐ-BTTTT công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo đó chi phí lập dự án đầu tư xác định theo định mức tỉ lệ phần trăm (%) và nhân với chi phí xây lắp và chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt. Chi phí lập dự án đầu tư chưa gồm chi phí để thực hiện điều tra, khảo sát phục vụ lập dự án.