may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:32

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Quyền hạn, trách nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án
Phân loại Quản lý dự án Số lần xem 5839
Trả lời

Theo tôi được biết, quy định tại Điều 55 của Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 thì với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư từ 01 tỷ đồng trở lên có hai mô hình tổ chức quản lý dự án là: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án và chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án; quy định tại khoản 2 Điều 55, Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án trong trường hợp trực tiếp quản lý dự án để giúp Chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án, khi đó năng lực của giám đốc Ban QLDA quy định tại khoản 3, Điều 57 của Nghị định 102/2009/NĐ-CP.

Trường hợp đơn vị tôi được giao làm chủ đầu tư (CĐT) thực hiện một số dự án có TMĐT > 10 tỷ đồng, hiện nay đơn vị đang áp dụng hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, CĐT đã thành lập Ban Quản lý dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án, cơ cấu tổ chức của Ban QLDA gồm có các cán bộ kiêm nhiệm từ các phòng của đơn vị và Giám đốc (không có phó giám đốc).

Hiện nay, Giám đốc Ban QLDA được điều động sang đơn vị khác, Ban QLDA chưa bổ nhiệm được giám đốc mới; để giải ngân được nguồn vốn cuối năm, CĐT đã giao cho một một người cấp phó thuộc đơn vị mình (người không có chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin) để phụ trách Ban QLDA và ký thanh quyết toán cuối năm cho các đơn vị thi công, giá trị thanh toán >7 tỷ đồng. Vậy:

1. Trường hợp CĐT giao cho người không có chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin để phụ trách Ban QLDA và ký thanh quyết toán cuối năm cho các đơn vị thi công có giá trị > 7 tỷ đồng là đúng hay sai?

2. Nếu sai thì người ký ban hành quyết định giao nhiệm vụ và người thực hiện quyết định vi phạm vào quy định nào?

Trả lời:

Dự án có tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng phải lập dự án theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 57 của Nghị định 102/2009/NĐ-CP.

Trường hợp giám đốc ban QLDA được điều đi nơi khác, quyền hạn trách nhiệm người được điều động phụ trách thay thế là do Chủ đầu tư quyết định. Tuy nhiên, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về những công việc thuộc nhiệm vụ quyền hạn của mình, kể cả những công việc đã giao cho Ban QLDA theo đúng quy định của pháp luật.