may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:31

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Xác định hệ số định mức
Phân loại Quản lý chi phí Số lần xem 1034
Trả lời

Trong kế hoạch đấu thầu tôi chia dự án thành 4 gói thầu xây lắp; và 1 gói thẩm tra. Giá gói thầu thẩm tra trong kế hoạch tôi lấy theo tổng mức đầu tư, tức là chỉ sử dụng 1 hệ số cho cả 4 gói thầu xây lắp. Vậy ở bước thiết kế thi công khi lập dự toán cho gói thẩm tra thì tính theo từng gói thầu hay vẫn lấy chung 1 hệ số cho cả 4 gói (nếu lấy theo từng gói thì chi phí sẽ tăng gấp đôi so với kế hoạch đã duyệt).

Trả lời:

Theo Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước công bố kèm theo Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì:

 - Chi phí thẩm tra thiết kế thi công (chưa có thuế giá trị gia tăng) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) và nhân với chi phí xây lắp (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán được duyệt. Trường hợp công việc thiết kế được thực hiện theo gói thầu thì chi phí thẩm tra thiết kế thi công xác định theo định mức quy định tại quyết định này và nhân với hệ số điều chỉnh K=0,9.

 - Chi phí thẩm tra dự toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) và nhân với chi phí xây lắp (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán dự án hoặc dự toán gói thầu được duyệt.

 Như vậy, trường hợp Bạn hỏi chi phí thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) và nhân với chi phí xây lắp (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán được duyệt. Việc thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán chỉ được xác định theo dự toán gói thầu được duyệt khi có yêu cầu của chủ đầu tư hoặc khi việc thẩm tra thiết kế, dự toán cần thiết phải thực hiện theo quy mô của từng gói thầu.