may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:32

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Thuế VAT trong định mức chi phí quản lý dự án và xác định chi phí tư vấn đầu tư chưa có định mức
Phân loại Quản lý chi phí Số lần xem 3607
Trả lời

Theo Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước công bố kèm theo Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, tại khoản 2.3: “Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư (chưa có thuế giá trị gia tăng) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại Bảng số 1 trong Quyết định này) và nhân với chi phí xây lắp và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được duyệt. Chi phí quản lý dự án trong dự toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư nói trên) và nhân với chi phí xây lắp và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) của dự toán được duyệt.”.

Vậy tôi xin hỏi: Với cách tính như trên, Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã bao gồm thuế giá trị gia tăng hay chưa? Nếu chưa có thuế giá trị gia tăng, thì trường hợp chủ đầu tư thuê các tổ chức (tổ chức này phải nộp thuế giá trị gia tăng) thực hiện một số công việc quản lý dự án, các chi phí quản lý dự án này có được tính thêm thuế giá trị gia tăng theo quy định của nhà nước hay không?

Về các công việc tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin chưa có định mức công bố phải lập bằng dự toán: Theo Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước công bố kèm theo Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, tại khoản 3.1.7: “Đối với các công việc thuê tư vấn chưa có định mức công bố tại Quyết định này như: Chi phí khảo sát, giám sát công tác khảo sát; điều tra, nghiên cứu phục vụ lập dự án, tuyển chọn giải pháp; điều chỉnh, bổ sung thiết kế thi công; lập hồ sơ mời sơ tuyển, tổng thầu; lập định mức, đơn giá; điều chỉnh dự toán, tổng dự toán; kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị; đánh giá chất lượng sản phẩm; giám định công nghệ; quy đổi vốn đầu tư; chi phí hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên ngành CNTT khi áp dụng giải pháp sáng tạo độc quyền và các công việc tư vấn khác thì lập dự toán để xác định chi phí hoặc vận dụng mức chi phí của các dự án tương tự đã thực hiện. Dự toán chi phí lập theo hướng dẫn trong Phụ lục kèm theo Quyết định này”.

Vậy tôi xin hỏi: Đối với các công việc thuê tư vấn chưa có định mức công bố tại Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, được đơn vị tư vấn lập thành dự toán chi phí theo hướng dẫn trong Phụ lục kèm Quyết định 993/QĐ-BTTTT, đã được chủ đầu tư phê duyệt và chấp nhận nghiệm thu thanh toán, nhưng Kho bạc nhà nước từ chối thanh toán với lý do các chi phí này không có định mức do nhà nước quy định. Việc từ chối thanh toán của Kho bạc nhà nước như vậy có đúng không?

Trả lời:

Trường hợp Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án thì chi phí tư vấn đươc xác định bằng cách lập dự toán và giá trị dự toán nằm trong phạm vi mức chi phí quản lý dự án theo quy định tại các quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong dự toán chi phí tư vấn quản lý dự án bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Đối với các công việc tư vấn chưa có định mức thì chi phí tư vấn xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự toán được duyệt là cơ sở để lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng tư vấn. Việc thanh toán, quyết toán căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của nhà nước có liên quan.