may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:32

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Cách tính chi phí giám sát thi công
Phân loại Quản lý chi phí Số lần xem 2562
Trả lời

Theo Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chi phí giám sát thi công xác định theo định mức tỷ lệ % và nhân với chi phí xây lắp và thiết bị trong dự toán gói thầu được duyệt. Như vậy giá trị dự toán gói thầu tư vấn giám sát cho dự án sẽ được xây dựng bằng cách cộng số học chi phí tư vấn giám sát của các gói thầu. Khi xây dựng Tổng mức đầu tư cho dự án: chi phí tư vấn giám sát được xây dựng dựa trên định mức tỷ lệ % và nhân với chi phí xây lắp và thiết bị của dự án.

Như vậy cách tính trên có mâu thuẫn không, vì với 1 dự án không thể chỉ có 1 gói thầu xây lắp, thiết bị. Khi đó, sau khi phê duyệt dự toán của các gói thầu, sẽ có căn cứ để lập dự toán gói thầu tư vấn giám sát và dự toán này sẽ lớn hơn chi phí tư vấn giám sát trong Tổng mức đầu tư, trong khi chi phí xây lắp và thiết bị của dự án không tăng. Với dự án do không có yếu tố trượt giá, không phát sinh khối lượng, do đó trong tổng mức đầu tư không có chi phí dự phòng, lúc này sẽ phải điều chỉnh tổng mức đầu tư do chi phí tư vấn giám sát tăng. Tôi xin hỏi:

a) Cách tính chi phí tư vấn giám sát theo Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có mâu thuẫn không?

b) Cách lập dự toán cho gói thầu tư vấn giám sát như thế nào?

Trả lời:
Khi lập tổng mức đầu tư, nếu kế hoạch quản lý dự án đã dự kiến chia thành những gói thầu thì chi phí tư vấn giám sát thi công của từng gói thầu sẽ được xác định theo định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây lắp và thiết bị trong dự toán gói thầu xây lắp, thiết bị dự kiến như trong hướng dẫn của Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Như vậy, giá trị dự toán gói thầu tư vấn giám sát cho dự án sẽ là tổng số học chi phí tư vấn giám sát của các gói thầu xây lắp, thiết bị trên. Tuy nhiên, trong trường hợp khi lập Tổng mức đầu tư, chưa có phương án cụ thể về việc phân chia dự án thành các gói thầu riêng thì có thể dự toán chi phí tư vấn giám sát bằng cách tính định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây lắp và thiết bị của dự án. Chi phí tư vấn tính bằng cách này sẽ nhỏ hơn chi phí tư vấn giám sát khi tính theo các gói thầu được duyệt. Phần chênh lệch này sẽ được bù đắp bằng chi phí dự phòng trong Tổng mức đầu tư.