may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:31

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Điều chỉnh định mức tỷ lệ % chi phí quản lý dự án
Phân loại Quản lý chi phí Số lần xem 1009
Trả lời

Thực hiện điều chỉnh định mức chi phí tỉ lệ % (chi phí quản lý dự án) khi điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án như thế nào?

Trả lời:

Chi phí quản lý dự án là một khoản mục chi phí thuộc tổng mức đầu tư để chủ đầu tư chi cho việc quản lý dự án từ bước chuẩn bị đến khi hoàn thành, quyết toán dự án. Chi phí quản lý dự án được tính theo tỉ lệ % tương ứng với giá trị xây lắp và thiết bị trong tổng mức đầu tư được duyệt. Khi tổng mức đầu tư điều chỉnh thì chi phí quản lý dự án cũng được điều chỉnh theo tỉ lệ tương ứng với giá trị theo quy định.

Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án được điều chỉnh dựa trên những quy định tại hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án.